ZigaForm version 4.5.9.3

Materiál

Krytiny INDEX

MINERAL DESIGN je membrána od firmy INDEX s minerálnou samoochranou novej generácie. Drť nemá už iba jeden farebný odtieň, ale je k dispozícii vo viacerých farbách, podľa exkluzívnych vzorov firmy INDEX.

Membrány MINERAL DESIGN sú tvorené destilovanou živicou, vybranou pre priemyselné použitie, s prísadami s vysokým stupňom elastomerických polymérov a plastomérov, ktoré umožňujú získať zliatinu s „inverziou fázy“, u ktorej je plynulá fáza tvorená polymérom, v ktorom sa nachádza živica a jej vlastnosti sú určené polymerickou matricou a nie živicou, aj keď táto je jej najväčšou zložkou. Vlastnosti živice sú preto lepšie a výsledná trvácnosť a odolnosť voči vysokým a nízkym teplotám je vyššia, a to pri zachovaní nezmenenej vynikajúcej priľnavosti a nepriepustnosti živice.

Mineral Design 10/15 Poliestere

Tento produkt je vybavený kompozitnou výstužou z „netkanej textílie“ z polyesteru stabilizovaného prefabrikovaným skleneným vláknom, ktoré nevykazuje problémy spájaných výstuží a pritom stále zaručuje ich stabilitu za tepla. Kompozitná výstuž je odolná voči roztrhnutiu klincom, a je výrazne odolnejšia ako bežné membrány.

MINERAL DESIGN 15 POLIESTERE sa vyznačuje pružnosťou za studena pri -15°C a odolnejšou výstužou, čoho následkom je jeho uplatnenie v chladnejších klimatických podmienkách.

MINERAL DESIGN 10 POLIESTERE, s pružnosťou za studena pri -10°C, je určený pre teplejšie klimatické podmienky.

Horná strana je samochránená keramizovanými minerálnymi granulami, prilepená a stlačená za tepla, s výnimkou bočného pásu z filmu Flamina, ktorý je potrebné roztaviť plameňom kvôli zrazeniu spojov. Teplom taviteľný film s vysokou zmrštiteľnosťou obaľuje aj spodnú stranu membrány a zaručuje jej rýchle a bezpečné kladenie.

 • MINERAL DESIGN je impregnačná membrána, ktorá v sebe spája vynikajúcu nepriepustnosť vody s dekoračným efektom, dokonalejším ako pri bežných samoochranných membránach. Pridáva hodnotu impregnačným prácam a rieši problémy dopadu na životné prostredie.
 • Nízka hmotnosť umožňuje dosiahnúť dekoračný vzhľad šindľa, škridle a podláh i na ľahkých pokrývkach.
 • Kladie sa rýchlejšie aj ako klasické šindle, aj ako živicové šindle.
 • Na rozdiel od šindľa akéhokoľvek druhu môže byť aplikovaný zvislo i pod nízkym sklonom s vytvorením plynulého plášťa s tesniacimi prekrytiami s vysokou životnosťou.

Pásy MINERAL DESIGN sú vyrábané pod neustálym laboratórnym dohľadom a firma Index S.P.A. je držiteľom dvoch hlavných celoeurópskych systémovkvality. Je to certifiát ISO 9001, ktorý je hlavnou európskou normou pre dodržiavanie firemného systému kvality. Druhý Certifikát je ISO 14 001, ktorý určuje vlastnosti výrobkov firmy, ktoré majú vplyv na životné prostredie. Každý z týchto certifikátovje neoddeliteľnou súčasťou vyrobného procesu.

Mineral Design Autoadesivo EP Overlaps Poliestere

Riešenie ako impregnovať a skrášliť strechy aj na podkladových plochách citlivých na teplo

V prípadoch, keď nepremokavý plášť tvorí záverečnú časť (viditeľnú) pokrývky, môžu vzniknúť problémy dopadu na životné prostredie alebo nároky na estetické dokončenie konštrukcií, ktoré sú komplikovanejšie v prípade, keď je podkladový povrch citlivý na teplo.

Na obídenie takýchto problémov sa odporúča použitie výrobku, ktorý okrem toho, že zaručuje dobrú nepriepustnosť, umožňuje aj dekoráciu samotných pokrývok a je aplikovateľný aj za studena.

MINERAL DESIGN AUTOADESIVO EP OVERLAPS POLIESTERE je nová membrána z MINERAL DESIGN, ktorá sa lepí za studena, a jedná sa o rovnakú membránu so spodnou stranou natretou špeciálnou elastomerickou zmesou, ktorá je samolepiaca a je možné ju prilepiť jednoduchým pritlačením pri teplote prostredia. Je tvorená špeciálnou vybranou venezuelskou živicou, priľnavými živicami a elastomerickými polymérmi, termoplastickými, radiálnymi aj lineárnymi, s dlhodobými lepiacimi schopnosťami.

Z grafu je možné si lepšie všimnúť, ako lepiaca zmes v MINERAL DESIGN AUTOADESIVO EP OVERLAPS POLIESTERE, na rozdiel od samolepiacej zmesi s obsahom štandardnej živice, udržuje nezmenenú lepivosť počas skúšky skladovania, a na nasledujúcom grafe je možné vidieť ako špeciálne zloženie s prísadami „antifreeze“, ktoré ju charakterizujú, umožňuje zachovanie dobrej lepivosti i pri nízkych teplotách počas skúšky lepivosti za studena.

Spodná lepivá časť je chránená silikónovým filmom, rozdeleným na dve na sebe uložené polovice, ktorý je potrebné počas kladenia odstrániť.

Horná strana MINERAL DESIGN AUTOADESIVO EP OVERLAPS POLIESTERE je samochránená minerálnymi keramizovanými granulami, s výnimkou bočného pásu na prekrytie, ktorý je chránený filmom Flamina, taviteľným plameňom. MINERAL DESIGN AUTOADESIVO EP OVERLAPS POLIESTERE bol vytvorený kvôli dosiahnutiu prekrytí s vysokou životnosťou, rovnajúcou sa životnosti klasických membrán z polymérovej destilovanej živice a je možné zvárať prekrytia plameňom alebo teplým vzduchom. Kvôli umožneniu autogénneho zvárania za tepla, je spodná strana na páse dlhom 6 cm pozdĺž okraja membrány protiľahlého voči pásu prekrytia, zbavená na hornej strane bridlice, nie je natretá samolepiacou zmesou a je pieskovaná. Táto špeciálna konfigurácia membrány „OVERLAPS“ umožňuje lepenie za studena na podkladovú plochu, i zváranie prekrytí za tepla, aj na izolante citlivom na teplo, ako penový polystyrén.

 • MINERAL DESIGN AUTOADESIVO EP OVERLAPS POLIESTERE v sebe spája vynikajúcu nepriepustnosť vody s dekoračným efektom dokonalejším aku u bežných samoochranných membrán. Pridáva hodnotu impregnačným prácam a rieši problémy dopadu na životné prostredie.
 • Nízka hmotnosť umožňuje dosiahnúť dekoračný vzhľad šindľa, škrídle a podláh i na ľahkých pokrývkach.
 • Kladie sa rýchlejšie aj ako klasické šindle, aj ako živicové šindle.
 • Na rozdiel od šindľa akéhokoľvek druhu môže byť aplikovaný zvislo i pod nízkym sklonom s vytvorením plynulého plášťa s tesniacimi prekrytiami s vysokou životnosťou.
 • Mineral Design sa lepí za studena a je možné ho aplikovať na podkladky citlivé na teplo.

Pásy MINERAL DESIGN sú vyrábané pod neustálym laboratórnym dohľadom a firma Index S.P.A. je držiteľom dvoch hlavných celoeurópskych systémovkvality. Je to certifiát ISO 9001, ktorý je hlavnou európskou normou pre dodržiavanie firemného systému kvality. Druhý Certifikát je ISO 14 001, ktorý určuje vlastnosti výrobkov firmy, ktoré majú vplyv na životné prostredie. Každý z týchto certifikátovje neoddeliteľnou súčasťou vyrobného procesu.

Krytiny Icopal 3D

Firma Icopal je vo výrobe a obchode s asfaltovanými hydroizolačnými a strešnými materiálmi viac ako 30 rokov.

Moderná technológia výroby a vysokokvalitné hlavné suroviny zabudované do výrobku umožňujú poskytovať záruku kvality na materiál v trvaní 10 rokov. Používa sa na rekonštrukciu existujúcich šikmých striech pokrytých:

 • asfaltovanými pásmi
 • asfaltovými šindľami
 • maloplošnými eternitovými krytinami

Úžitkové vlastnosti Icopal 3D

Nosná vložka z kombinovanej sklenenej rohože spevnenej sklenenou mriežkou vyrobená z vysokokvalitných sklenených vlákien, zaručuje vynikajúce mechanické vlastnosti hotového výrobku, vysokú silu ťahu, odolnosť voči pretrhnutiu klincom a prenášanie pohybov strešnej konštrukcie.

Asfalt modifikovaný SBS kaučukom zaručuje vysokú odolnosť voči UV žiareniu široký rozsah teplotnej odolnosti pri nízkych a vysokých teplotách.

Modifikovaná asfaltová hmota štruktúry asfalt-SBS-minerálne plnidlo a celková hrúbka Icopal 3D krytiny nad 4mm účinne tlmia bubnovanie dažďa.

Vysoká účinnosť pokrytia strešnej plochy

Detaily konečnej úpravy ako napríklad hrebeň, nárožia, úžľabia a pod. sa zhotovujú zo základnej krytiny Icopal 3D, čo zaručuje minimálne množstvo odpadu, a tým max. efektívnosť využitia.

Reakcia na namáhanie vonkajším ohňom

Icopal 3D má európsku klasifikáciu odolnosti pri namáhaní vonkajším ohňom Broof(t1)

Univerzálna krytina

Icopal 3D možno použiť na šikmých strechách so sklonom od 12°do 85°. Vďaka nízkej hmotnosti (menej ako 5 kg/m2) je navyše ideálny na rekonštrukciu starých striech so slabšou nosnou konštrukciou.

Technický popis

Na kombinovanej sklenenej rohoži spevnenej sklenenou mriežkou, s krycou vrstvou na báze asfaltovej hmoty s obsahom termoplastického SBS kaučuku a plnidla, na vrchnej strane farebným hrubozrnným minerálnym posypom a na spodnej strane separačnou fóliou. Spracováva sa plnoplošným natavením alebo mechanickým kotvením.

Žľabové systémy

Žľabové systémy ponúkame v rôznych farbách. Materiálovo je možné vybrať si buď pozinkované alebo poplastované (farbené) prevedenie.

 

Bramac STABICOR – M odkvapový systém

Dômyselný odkvapový systém z farbeného pozinkovaného plechu spájaný mechanickými spojkami bez potreby nitovania a lepenia. Je zabezpečený ochranou voči oderom a poškrabaniu pri montáži, resp. doprave (žľaby a rúry sú po celej dĺžke balené do ochrannej fólie). Vyznačuje sa vysokou stabilitou voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Odoláva veľkým teplotným zmenám. Nie sú potrebné žiadne dodatočné nátery.

1. Odkvapový žľab

2. Spojka žľabu so spevňovacím profilom

3. Vnútorný roh žľabu 90°

4. Vonkajší roh žľabu 90°

5. Ukončenie žľabu s tesnením

6. Držiak žľabu

7. Hrdlo žľabu s odtokom

8. Odkvapová rúra

9. Oblúk odkvapovej rúry

10. Spojka odkvapovej rúry

11. Klapka pre zber dažďovej vody

12. Soklový ohyb

13. Objímka odkvapovej rúry